Đối tác và Khách Hàng

  • Các Tổ chức đào tạo;
  • Các Doanh nghiệp;
  • Các câu lạc bộ/Hội nhóm;
  • Tổ chức liên quan đến tư vấn và phát triển nghề nghiệp;


Lớp học Kế Toán Thực Hành Tại Cần Thơ
Chia sẻ cùng SV Cao Đẳng Cần Thơ
GAMESHOW: Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề
Dich Vụ Phiên Dịch, Dịch Công Chứng tại Cần Thơ